BogUdsnit_P1122371 kopier

HVAD SKAL JEG GØRE:

Når rammerne for produktionen af bogen er aftalt, kan selve den praktiske proces gå i gang. Alt afhængig af hvilket kildemateriale, der er tilgængelig, arrangeres et antal møder, hvor indholdet af bogen drøftes mere konkret. I tilfælde, hvor bogen primært er er baseret på interviews/samtaler, vil netop disse være første del af projektet.

Din rolle vil være meget enkel. Du skal blot stille dine informationer, erindringer og fortællinger til rådighed igennem samtaler. Du kan med fordel forberede nogle stikord, men du behøver IKKE at sætte dig ned og skrive en masse notater. Koncentrer dig i stedet om at fortælle og eventuelt være klar til at henvise til andre kilder/fortællere.

Når manuskriptet er færdigt, skal du bruge tid på at læse og rette de fejl, der måtte være – og eventuelt komme med tilføjelser eller justeringer.

I forbindelse med den grafiske opsætning skal du finde alt det frem, som kan bruges til at illustrere bogen med: Fotos, dokumenter, avisartikler, breve, logoer og lignende.

Når bogen er sat grafisk op, får du en kopi, som du skal gennemgå for eventuelle fejl og andet, der skal korrigeres, inden den færdige bogfil sendes til trykning.

BogRyg_P1122365 kopier