BogUdsnit_P1122371 kopier

Lad det være slået fast fra starten. Det er IKKE billigt at få produceret en bog. Men jo mere du selv kan bidrage med i processen, jo lavere bliver prisen. De samlede udgifter afhænger ligeledes af, hvor stor en bog, du ønsker produceret. Her er nogle priseksempler – excl. trykpris:

Et lille hæfte med fotos, hvor du selv har skrevet et udkast til teksten, og hvor du har fundet de billeder frem, der skal anvendes, vil koste cirka 10.000-15.000 kr. Prisen vil dække redigering af tekst, bearbejdning af fotos (redigering af og eventuelt indscanning af gamle papirbilleder og/eller dias/negativer) samt grafisk opsætning, diverse korrekturgange og klargøring af trykfil.

– En bog på 120-150 sider, som er baseret på en enkelt persons erindringshistorie, der nedfældes igennem en række samtaler, transskriberes og bearbejdes til læsesprog – og hvor der i forvejen er fundet foto/illustrationsmateriale frem – vil typisk beløbe sig til 30.000 – 50.000 kr. Prisen vil udover tidsforbrug til samtale/interview/tekstbearbejdning dække arbejdet med fotobearbejdning samt grafisk opsætning, korrekturgange og klargøring af trykfil. Prisen vil naturligvis blive lavere, hvis den personlige erindringshistorie er nedskrevet i forvejen og blot skal suppleres af opfølgende spørgsmål.   

– En bog på 120-150 sider, som er baseret på både samtaler/interviews og ekstern research samt bearbejdning af dokumenter og breve, transskribering, tekstredigering samt fotoarbejde (både fotografering, billedredigering og indscanning af papirbilleder samt dias/negativer) + den grafiske opsætning med korrekturgange og klargøring af trykfil, vil typisk koste 40.000 – 90.000 kr. Prisen vil i høj grad afhænge af antallet af interviews/samtaler samt omfanget af den eksterne research.

VIGTIGT: Prisen på et bogprojekt kan KUN fastsættes efter et fysisk møde, hvor opgavens karakter og omfang er blevet drøftet grundigt igennem og sat i forhold til en eventuel økonomisk ramme.

Priserne er incl. moms, men er excl. trykpris. Prisen på trykning af en bog vil afhænge af:

– Antallet af sider.
– Om det er rent 4-farvet tryk, sort-hvid eller en blanding. Sort-hvide sider er billigere at trykke end 4-farvede.
– Om det er stift omslag (hardcover) eller ”blødt” omslag (paperback). Det er billigst at trykke paperback, men fine bogprojekter med hardcover trykt i et lille oplag, behøver ikke at være dyre. For eksempel koster en bog i formatet 170 x 240 mm., 128 sider, i 4-farvet tryk og med hardcover cirka 5.000 kr. hos Lasertryk.    
– Antallet af trykte bøger, der ønskes.
              

BogRyg_P1122365 kopier