Hvordan var stemningen om aftenen den 5. juli 1849 på de brolagte gader i Fredericia, da de danske soldater gjorde klar til at møde fjenden på den anden side af volden. Hvilke tanker gjorde disse mænd sig om liv og død, da de pakkede deres kugletasker med den bevidsthed, at de måske ikke ville overleve de kommende timer. Hvad var det for oplevel-ser der bød sig på slagmarken.


Det er spørgsmål, der er umulige at besvare, hvis det ikke var for de mange breve og dagbøger, der er blevet skrevet under Treårskrigen. Mange af de soldater, der gjorde tjeneste i årerne fra 1848-50 har skrevet breve til deres familie og venner for dels at give et livstegn, dels at fortælle, hvilke oplevelser, de har haft. Andre har blot ført dagbøger.


Denne lydfortælling, der handler om selve slaget den 6. juli, bygger på en del af de breve og dagbøger, der er blevet bevaret for eftertiden. En stor del af brevene er hentet fra bogen ”Breve fra danske Krigsmænd”, der udkom i 1873. Det er en unik samling af breve, som er samlet sammen af professor C.F. Allen, og i forordet til bogen skriver han blandt andet:


”…det ville være af megen interesse, om man fra selve folket kunne få et udtryk for den ånd og stemning, som i hiin bevægede og farefulde tid var rådende hos det. Et sådant umiddelbart, tro og pålideligt vidnesbyrd forekom det mig, ville de breve afgive, som fra de for Danmarks ret og ære kæmpende krigsmænd sendtes til frænder og venner i hjemmet. Jeg var overbevist om, at tidens pulsslag under de skiftende begivenheder stærkt ville lade sig fornemme i dem, og at de ville afgive en kilde til historisk oplysning, der vel var meget forskellig fra de sædvanlige, men derfor ikke af mindre betydning….”


Professor C.F. Allen efterlyste via aviser og blade disse breve, og interessen hos både soldater og familie for at bidrage var så stor, at der blev sendt ham flere tusinde breve. Et væsentligt udsnit af disse breve blev efterfølgende trykt i bogen.

Tilbage til oversigten over alle lydfortællingerne

Forside    Bogproduktion    Journalistik    Historiske projekter    Lyd    Om    Blog