Hvordan kommer jeg i gang ?

Når den gode historie skal skrives

Kvist Kommunikation hjælper virksomheder og private med at få dokumenteret og udgivet deres historie i bogform.

 

Tre årtiers erfaring fra mediebranchen med at fortælle de store og små hverdagshistorier er grundlaget for forfatter og journalist Thomas Kvist Christiansens arbejde med at producere og udgive historiske erindrings- og jubilæumsbøger.

 

Kvist Kommunikation samarbejder med bogtrykker Erik Rasmussen fra Fredericia, E. Rasmussen Bogtrykkeri ApS.

Fra idé til bogreolen

Du eller virksomheden rummer den gode historie.

 

Gennem samtaler/interviews kombineret med historisk arkiv- og billedmateriale lægges brikkerne til den personlige erindringsbog eller virksomhedens jubilæumshistorie.

 

Kvist Kommunikation er et registreret forlag, der betragter enhver bogudgivelse som en helhed.

 

Grundlaget for en succesfuld bogudgivelse er grundige samtaler, faktuel og historisk research, en god skriveproces og dialog undervejs.

Hvordan kommer du i gang?

At skabe en erindrings- eller en historisk jubilæumsbog er som at lægge et puslespil med mange brikker. Opgaven kan gribes an på forskellige måder afhængig af det grundmateriale, der er tilgængeligt. Vigtigst af alt er samtaler, fortællinger og de personlige historier. De er de unikke brikker i hele projektet. Det er her man finder følelserne, refleksionerne og holdningerne.

 

Den faktuelle historiske ramme er også vigtig. Den fremkommer ligeledes gennem samtaler og fortællinger, men den bygges også af arkivmateriale, dokumenter, avisartikler, scrapbøger og fotos.      

Der er dog ingen facitliste for, hvordan en bogudgivelse bliver en realitet. Kombinationen af spændende personlige samtaler og masser af unikt arkivmateriale er det perfekte grundlag, men de stærke personlige beretninger og erindringer alene kan også være det perfekte grundlag for produktionen af en bog.

 

Hvordan kommer du i gang, og skal du forberede dig på en bestemt måde? Både ja og nej. Vigtigst af alt er, at du/virksomheden har lyst til at få fortalt historien. Resten går helt af sig selv. Naturligvis er det væsentligt, at der er gjort nogle tanker om, hvad det er for en historie, der skal fortælles. Men du behøver ikke selv at sætte sig og lave en masse skriverier. Hvis du er indstillet på at afsætte tid til samtaler og fortælling, er det nok.

Sådan gør vi

Er du/virksomheden interesseret i at få skrevet en jubilæums- eller erindringsbog, kommer jeg gerne på besøg til en uforpligtende samtale. Her taler vi om ønsker og indhold og ikke mindst om, hvilket materiale der er til rådighed, og hvor mange mennesker der eventuelt skal involveres.

 

På baggrund af en grundig samtale om projektet laver jeg en vurderet pris, som jeg beskriver i et tilbud med forslag til et forløb. Der indhentes ligeledes pris på trykning af bogen ud fra det antal bøger, der ønskes trykt. Dette tilbud tager vi efterfølgende et møde om, og på den baggrund kan vi lave en aftale om det videre forløb.

 

Når projektet går i gang, sker der følgende:

Samtidig med, at vi tager fat på samtalerne, tilvejebringes det arkivmateriale og de fotos, der er tilgængeligt. Samtalerne optages og udskrives efterfølgende, hvorefter de slettes.

2 Når samtalerne er tilendebragt, begynder skrivefasen, som også rummer en vis del research. Når manuskriptet til bogen begynder at tage form, vil der løbende blive mulighed for at læse og korrigere, indtil der forligger er et endeligt manuskript.

3 Det endelige manuskript skal efterfølgende gennemlæses, tilrettes og eventuelt tilføres nye oplysninger og informationer, hvorefter det godkendes. Sideløbende skal der udvælges og besluttes, hvilke billeder/illustrationsmateriale, der skal anvendes. Når manuskriptet er godkendt, billeder/illustrationer er udvalgt, kan selve den grafiske opsætning begynde.

 

4 Når opsætningen er tilendebragt, bliver der lavet en PDF-kopi af bogen, som efterfølgende skal gennemlæses, rettes og justeres. Der gennemføres KUN to korrekturgange, hvorefter bogen sendes til trykning. Når bogen er trykt bliver den leveret.          

 

Under hele arbejdet med bogen, foregår der en løbende dialog. Det er vigtigt, at du som køber af en erindrings- eller jubilæumsbog og jeg som forfatter, har en god kommunikation undervejs. Jeg vil løbende sørge for en række statusmøder, så du har mulighed for at følge med i, hvordan arbejdet skrider frem. Det er også på disse statusmøder, at der kan fremkomme nye ideer til indholdet.

 

Ring ellet skriv til Thomas Kvist Christiansen og få en uforpligtigende snak om din idé og dit bogprojekt.